Quà Tết Phú Quý 24

In Stock

Vang Chile Secreto De Viu
– Cabernet Sauvignon
Hạt Điều Vỏ Lụa 120g
Nho Khô Chile 150g
Hạnh Nhân Rang Mộc Mỹ 150g
Nhân Hạt Bí Xanh Mông Cổ 160g
Hạt Dẻ Cười Mỹ 120g
Hộp Da Xanh Bản Đồ Lớn

1,500,000 1,480,000

Số lượng