THE WINE BOX 12

In Stock

  • Vang Hugo Migel – Cabernet Sauvignon
  • Hạnh nhân mộc Mỹ Bazanland 150g
  • Nhân hạt óc chó Mỹ Bazanland 100g
  • Hạt điều vỏ lụa Bazanland 120g
  • Hạt macca Úc Bazanland 120g
  • Chà là sấy Iran Bazanland 130g
  • Hộp Da The Wine Box

1,197,000 1,150,000

Quantity: