THE WINE BOX 11

In Stock

  • Vang Hugo Migel – Cabernet Sauvignon
  • Hạt bí xanh 50g – Hủ thủy tinh
  • Hạnh Nhân mộc 60g – Hủ thủy tinh
  • Đu đủ sấy dẻo 80g – Hủ thủy tinh
  • Hộp Da The Wine Box

1,107,000 1,050,000

Quantity: