THE WINE BOX 10

In Stock

  • Vang Chile Delima
  • Hạnh nhân mộc Mỹ Mamafood – 210g
  • Nhân óc chó Mỹ Mamafood – 150g
  • Nho Khô Chile Mamafood – 250g
  • Hạt điều rang muối Mamafood – 210g
  • Hộp Gỗ The Wine Box

1,231,000 1,190,000

Quantity: