THE WINE BOX 08

In Stock

  • Vang Chile Delima
  • Hạt bí xanh 50g – Hủ thủy tinh
  • Hạnh Nhân mộc 60g – Hủ thủy tinh
  • Đu đủ sấy dẻo 80g – Hủ thủy tinh
  • Hộp Gỗ The Wine Box

977,000 890,000

Quantity: