THE WINE BOX 06

In Stock

  • Vang Chile Delima
  • Nhân hạt óc chó Mỹ Bazanland 100g
  • Hạt điều lụa Bazanland 120g
  • Hạt macca Úc Bazanland 120g
  • Chà là sấy Iran Bazanland 130g
  • Hạnh nhân mộc tách vỏ Mỹ Bazanland 150g
  • Hộp Da Size M

907,000 890,000

Quantity: