THE WINE BOX 03

In Stock

  • Vang Pháp: Cotemas Languedoc
  • Hạnh nhân mộc Mỹ Bazanland 300g
  • Hạt điều lụa Bazanland 250g
  • Nhân hạt óc chó Mỹ Bazanland 200g
  • Hộp quà da Large Size

1,383,000 1,350,000

Quantity: