THE WINE BOX 02

In Stock

  • Vang Chi-lê: Red cube
  • Nhô khô Chile Bazanland 320g
  • Nhân hạt óc chó Mỹ Bazanland 200g
  • Hạnh nhân rang mộc Mỹ Bazanland 300g
  • Hộp da Large Size

904,000 890,000

Quantity: