THE WINE BOX 01

In Stock

  • Vang Pháp: Chales Gary – Cabernet Sauvignon
  • Nho khô Chile Bazanland 150g
  • Hạt điều vỏ lụa Bazanland 120g
  • Hạnh nhân mộc Mỹ Bazanland 150g
  • Nhân hạt óc chó Mỹ Bazanland 100g
  • Hạt macca Úc Bazanland 120g
  • Hộp quà da Medium Size

907,000 890,000

Quantity: