THE WINE BOX

In Stock

  • Vang Pháp: Chales Gary – Cabernet Sauvignon
  • Hạnh nhân mộc Mỹ Bazanland 100g
  • Chà là sấy Iran Bazanland 120g
  • Nhân hạt óc chó Mỹ Bazanland 80g
  • Hộp quà rượu da Medium Size

707,000 680,000

Quantity: