CHALES GARY

In Stock

  • Vang Pháp Chales Gary
  • Xuất xứ: Pháp
  • Vùng làm vang: Bordeaux
  • Giống nho: Cabernet Sauvignon
  • Hãng sản xuất
  • Loại rượu vang: Rượu vang đỏ
  • Nồng độ cồn: 13.5%
  • Thể tích: 750ml

220,000