MERCURY 01

In Stock

-Rượu vang Chile Delima
-Hạt điều rang muối vỏ lụa Bazanland 120g
-Hạt macca Úc Bazanland 120g
-Hạnh nhân rang mộc tách vỏ Mỹ 150g
-Chà là sấy Iran 130g, Hộp quà “Bright Star”

772,000 750,000