MERCURY

In Stock

– Delima

– Hạnh nhân rang mộc tách vỏ Mỹ Bazanland 150g

– Hạt macca Úc 120g, Nhân hạt óc chó Mỹ Bazanland 100g

– Hộp quà “Bright Star”

707,000 690,000

Quantity: