Bayanegra Semi Sweet Red 12%

In Stock

✅Xuất xứ: 🌟Tây Ban Nha
✅Dung tích: 🌟750ML
✅Nồng độ: 🌟12%
✅Loại rượu vang: 🌟Rượu vang đỏ
✅Giống nho 🌟Tempranillo
✅Vùng làm vang 🌟Đông Nam Tây Ban Nha

352,000