THE UNION

In Stock

– 2 x Passo Barone Vino Rosso D’ Italia

– Hạnh nhân mộc Mỹ 300g, Hạt điều lụa Bazanland 320g

– Hạt macca Úc 300g, Nho khô Chile Bazanland 320g

– Chà Là sấy Iran 320g, Nhân óc chó Mỹ Bazanland 200g

– Hộp quà “Infinity”

2,606,000 2,550,000

Quantity: