THE GENTLEMEN

In Stock

– Don Baffot x 2
– Hạnh nhân mộc Mỹ 300g, Nhân óc chó Mỹ Bazanland 200g
– Hạt macca Úc 300g, Nho khô Chile Bazanland 320g
– Chà Là sấy Iran 320g, Hạt điều lụa Bazanland 320g
– Hộp quà “Infinity”

2,188,000 2,150,000