THE GENTLEMEN

In Stock

– Don Baffot x 2

– Hạnh nhân mộc Mỹ 300g, Nhân óc chó Mỹ 200g

– Hạt macca Úc 300g, Nho khô Chile 320g

– Chà Là sấy Iran 320g, Hạt điều lụa 320g

– Hộp quà “Infinity”

2,188,000 2,150,000

Quantity: