GOLDEN ERA

In Stock

– Bayanegra Tempranillo Premier
– Hạnh nhân mộc Mỹ 150g, Hạt macca Úc Bazanland 120g
– Nhân hạt óc chó Mỹ 100g, Hạt dẻ cười Mỹ Bazanland 120g
– Nho khô Chile 150g, Hạt điều lụa Bazanland 120g
– Hộp quà “Golden Era”

1,435,000 1,390,000