GOLDEN TIME

In Stock

– Bayanegra Red Semi Sweet

– Hạnh nhân mộc Mỹ 150g, Hạt macca Úc Bazanland 120g

– Nhân hạt óc chó Mỹ 100g, Hạt dẻ cười Mỹ Bazanland 120g

– Nho khô Chile 150g, Hạt điều lụa Bazanland 120g

– Hộp quà “Golden Era”

1,226,000 1,190,000

Quantity: