BRIGHT STAR

In Stock

– Bayanegra Tempranillo
– Hạnh nhân rang mộc tách vỏ Mỹ Bazanland 150g
– Nhân hạt óc chó Mỹ 100g, Hạt điều lụa Bazanland 120g
– Hộp quà “Bright Star”

851,000 790,000