IMBUKO ISWITHI PINOTAGE

In Stock

  • Xuất xứ: Nam Phi
  • Vùng làm vang: Wellington
  • Giống nho: Pinotage
  • Hãng sản xuất: Imbuko
  • Loại rượu vang: Rượu vang đỏ
  • Nồng độ cồn: 12.94%
  • Thể tích: 750ml

380,000 342,000

Số lượng