Hộp quà Tết Hưng Thịnh

In Stock

  • Vang Tây Ban Nha Bayanegra Tempranillo
  • Hạt Điều Vỏ Lụa – 210g
  • Nho Khô Jumbo Chile – 250g
  • Biscotti Mixed Nuts – Classic 150g
  • Hộp Quà Hưng Thịnh size M + Túi

886,000 860,000

Số lượng