Rượu Sake Tosatsuru Junmai Namachozo 15% 300ml

In Stock

  • Loại rượu: Futsushu
  • Nhà máy bia: Tosatsuru
  • Vùng sản xuất: Kochi
  • Tỷ lệ đánh bóng: 68%

380,000